THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES ?

Sunday, September 9, 2007

Borang soal selidik kerja lapangan Kota Tinggi

URBANISASI DAN PEMBANGUNAN BANDAR

Tajuk : Impak banjir terhadap ekonomi penduduk.
Kajian Kes : Taman Kemang, Kota Tinggi, Johor.

Pengenalan

Johor merupakan sebuah negeri yang pesat membangun dengan bangunan pencakar langit dan pusat membeli belah yang serba lengkap dan moden. Namun demikian, dicelah-celah pembangunan yang pesat ini berlaku bencana alam tidak dapat dielakkan. Banjir besar telah melanda Negeri Johor dan daerah yang paling teruk terjejas adalah daerah Kota Tinggi. Kota Tinggi telah ditenggelami air sebanyak dua kali iaitu pada 19 Disember 2006 dan 11 Januari 2007.
Satu kajian lapangan akan dilakukan di Kota Tinggi Johor bagi melihat impak banjir terhadap ekonomi penduduk terutama di Taman Kemang dan sekitar Bandar Kota Tinggi, Johor.

Objektif

Objektif kajian bertujuan untuk:
1) Mengenalpasti kegiatan ekonomi utama penduduk.
2) Melihat kesan banjir terhadap ekonomi penduduk.
3) Mengkaji sama ada kesan tersebut akan mempengaruhi pembangunan bandar atau sebaliknya.
4) Mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh penduduk bagi mengelakkan kerugian yang lebih besar.

Metodologi kajian
1 ) Borang soal selidik
2 ) Pemerhatian
3 ) Temubual

Borang Soal Selidik

A ) Biodata

1.
Jantina

Agama

Etnik

Umur

Taraf perkahwinan

Pendapatan keluarga sebulan
RM
Taraf pendidikan

Bilangan isi rumah

Bilangan anak dalam keluarga

Bilangan anak yang masih bersekolah

Bilangan anak yang sudah bekerja

Jenis PekerjaanB )

Jumlah pampasan yang diterima
RM 500 – RM 1,000
RM1,100 - RM5,000
· RM5,100 - RM10,000
· RM10,000 ke atas
Tempoh tidak dapat pergi kerja
· 2 Minggu
· 1 bulan
· 2 bulan keatas

Adakah majikan memberi gaji dan bantuan sewaktu banjir melanda


· Ya
· Tidak
Nyatakan :………………………………………………………………………………


C )

1. Jenis bantuan


Kewangan
· Makanan
· Pakaian
· Keperluan dapur
· Keperluan anak yang bersekolah
· Perubatan

2. Pihak yang memberikan bantuan
· Kerajaan
· Swasta
· Ahli-ahli politik
· Persatuan-persatuan agama Buddha dan Kristian
3. Cara pembahagian bantuan
· Terus kepada mangsa
· Melalui Majlis Daerah
· Berperingkat

4. Tempoh pengagihan bantuan selepas banjir· 2 Hari
· 1 Minggu
· 2 Minggu ke atas
5. Jumlah bantuan kepada mangsa (pelajar)
· RM100 – RM200
· RM200 – RM400
· RM400 ke atas

D)
1. Secara keseluruhan adakah Tuan/Puan berpuas hati dengan bantuan yang diberikan?
Jika ya/tidak. Nyatakan.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Apakah cadangan Tuan/Puan untuk membangunkan ekonomi penduduk Kota Tinggi selepas banjir?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

No comments: