THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES ?

Saturday, September 29, 2007

Definisi Bandar.
Bergel(1955) - Menyatakan bahawa bandar ialah hasil pertumbuhan yang boleh dibahagikan kepada metropolitan yang mempunyai penduduk melebihi 75000 orang, bandar besar 10000 orang dan dandar kecil melebihi 1000 orang.

Webber(1962)-Bandar ialah pusat komuniti penduduk bandar dan desa yang menawarkan keperluan pasar bagi memenuhi keperluan harian dan pemasaran hasil.

Hawley(1971)- Menyatakan bandar merupakan kawasan penempatan yang agak tetap dengan penduduknya yang mengkhususkan dalam pelbagai kegiatan yang bercorak buakn pertanian.

Dickinson(dalam mayer 1971)-menjelaskan bandar merupakan pusat tamadun sama ada sebagai pusat masyarakat, pusat kebudayaan, pusat kegiatan sosial, pentadbiran, politik dan ekonomi.

Wirth(1983)- bandar merupakan kawasan petempatan yang empunyai penduduk yang ramai, padat, dan berbagai latar belakang sosial.

Mumford(1932)- Bandar atau kota terbahagi kepada Eopolis iaitu pusat daerah pertanian, Polis(pusat pemerintahan dan keagamaan), Metropolis(kota kurang luas penduduknya banyak), Megalopolis(perkembangan tidak terbatas metropolis), Tiranapolis(perkembangan yang tidak terkawal lagi), dan Nekropolis(kota sedang mengalami kehancuran).