THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES ?

Sunday, September 9, 2007

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
PUSAT PENGAJIAN SOSIAL, PENBANGUNAN DAN PERSEKITARAN
43000, BANGI.

SOAL SELIDIK
URBANISASI DAN PEMBANGUNAN BANDAR
IMPAK BANJIR TERHADAP EKONOMI PENDUDUK
KAJIAN KES DI KOTA TINGGI, JOHOR
2007


NAMA AHLI KUMPULAN :
TUAN MOHD ZULFIKRI B. TUAN MAT A113010
JUMRIATI BT CHANTANDO A112487
NORLISA BT HUSIN A112712
NURUL KAMARIAH BT MOKHTARROJI A111985


Tuan / Puan yang dihormati

Salam sejahtera, kami daripada Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM ) , Bangi sedang menjalankan kajian seperti yang tersebut diatas. Tuan / Puan merupakan salah seorang daripada responden yang terpilih secara rawak. Memandangkan pentingnya kajian ini, kami mengharapkan kerjasama Tuan / Puan menjawab semua soalan yang di kemukakan. Segala maklumat hanyalah untuk tujuan kajian dan akan DIRAHSIAKAN. Akhir kata, atas segala kerjasama yang Tuan / Puan berikan saya dahului dengan ucapan terima kasih.

No comments: