THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES ?

Saturday, September 29, 2007

Urbanisasi

Urbanisasi adalah perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu kawasan kepada keadaan yang lebih baik atau pertumbuhan Bandar baru. Pelbagai kemudahan wujud di kawasan berkenaan seperti yang ada di Bandar. Kebiasaannya Bandar baru wujud apabila terdapatnya penubuhan kampung baru, tanah rancangan seperti FELDA, FELCRA dan sebagainya. Bandar baru juga wujud akibat beberapa aktiviti industri sperti Bandar kerteh wujud akibat industri petroleum, nilai (perindustrian), pasir gudang(perindustrian) dan sebagainya. Penubuhan bndar baru bukan sahaja membawa masalah, tetpi ia juga membawa kepada kepentingan ekonomi Negara. Melalui penubuhan bndar perindustrian, banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan selain menambah pendapatan Negara. Ia juga berpotensi untuk memajukan kawasan lain dan tidak hanya tertumpu di kawasan lembah klang yg telah terlalu padat. Langkah kerajaan mewujudkan Bandar baru juga untuk memberi peluang sama rata untuk kawasan lain membangun maju.

No comments: